બસ ઓ નિરાશ દિલ

9 જાન્યુઆરી

સંગીતમાં   છું   મસ્ત , સુરામાં   તર  છું
માનું   છું   ગુનાહોનું   સળગતું   ઘર  છું

પણ  તુજથી  દરજ્જામાં  વધુ  છું  ઝાહિદ
દુનિયાથી તું પર છે, તો હું તુજ થી પર છું

બસ ઓ નિરાશ દિલ, આ હતાશા ખરાબ છે
લાગે  મને  કે  જગમાં  બધા કામયાબ છે.

એમાં  જો  કોઇ  ભાગ ન લે મારી શી કસૂર ?
જે  પી  રહ્યો  છું  હું  તે  બધાની  શરાબ  છે.

કંઇ પણ નથી લખાણ છતાં ભૂલ નીકળી
કેવી  વિચિત્ર  પ્રેમની  કોરી  કિતાબ  છે.

બે  ચાર  ખાસ  ચીજ  છે  જેની જ છે  અછત
બાકી  અહીં  જગતમાં  બધું  બેહિસાબ  છે.

ખુદને  ખરાબ  કહેવાની  હિંમત  નથી  રહી
તેથી  બધા  કહે  છે,  જમાનો  ખરાબ  છે.

-મરીઝ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: