બે તાન્કા

29 ઓક્ટોબર

દિવસભર

પીવે વારિ, ને રાતે

કાળું ડિબાંગ

અંધારું ઘટઘટ

લાંબેરી નાળિયેરી.

♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣

બીજ ચંદ્રની

નાનકડી શી નૌકા,

ઘનશ્યામલ

નભસાગરે તરે;

મધરાતે – નિરાંતે !

 

– પરાગ ત્રિવેદી ( ‘પરબ’ માંથી)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: