તલવારનો વારસદાર

17 ઓક્ટોબર

 

દિકરી ઈન્દૂ સાથે ઝવેરચંદ મેઘાણી

 

ભેટ્યે ઝૂલે છે તલવાર
વીરાજી કેરી ભેટ્યે ઝૂલે રે!
ભીંતે ઝૂલે છે તલવાર
બાપુજી કેરી ભીંતે ઝૂલે રે!

મારા બાપુને બહેન! બે બે કુંવરિયા
બે વચ્ચે પાડ્યા છે ભાગ…
મોટે માગી છે મો’લ મ્હેલાતો વાડીઓ
નાને માગી છે તલવાર…

મોટો મહાલે છે મો’લ મેડીની સાયબી
નાનો ખેલે છે શિકાર…
મોટો ચડિયો છે કાંઈ હાથી અંબાડિયે
નાનેરો ઘોડે અસવાર…

મોટો કાઢે છે રોજ કાયા કસુંબલા
નાનેરો ધૂમે કમસાણ…
મોટો પોઢે છે લાલ રંગીલે ઢોલીએ
નાનો ડુંગરડાની ધાર…

મોટો મઢાવે વેઢ વીંટી ને હારલા
નાનો સજાવે તલવાર…
મોટાને સોહે હીર-ઝરિયાની આંગડી
નાનાને ગેંડાની ઢાલ…

મોટો સંતાય સુણી શત્રુના રીડિયા
નાનેરો દ્યે છે પડકાર…
મોટો ભાગ્યો છે સેન શત્રુનાં ભાળતાં
નાનેરો ઝીંકે છે ઘાવ…
મોટો જીવ્યો છે પાય શત્રુના પૂજતો

નાનેરો સૂતો સંગ્રામ…
મોટેરે, માડી! તારી કૂખો લજાવી
નાને ઉજાળ્યા અવતાર…
મોટાનાં મોત ચાર ડાધુડે જાણિયાં
નાનાની ખાંભી પૂજાય…

– ઝવેરચંદ મેઘાણી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: