આંખો – ડૉ.કલ્પેન્દુ વૈષ્ણવ

24 જુલાઈ

ડૉ.કલ્પેન્દુ વૈષ્ણવ

રોજ  મૃગજળ જોઇ જોઇ ભરમાય છે આંખો,
હવે વાત દરિયાની કરી છલકાય છે આંખો.

ચાલતો  રહ્યોછું તરસ્યો જીવનભર રણમાં,
દરિયો   જો  દેખાય  તો વહેમાય છે આંખો.

વાવ્યા’તા   સૂર્યમુખી  ને  ઉગ્યાં  ચોમાસાં,
છતે   પાણીએ   હવે   કરમાય   છે  આંખો.

ઉજાગરા સમી જીન્દગી વેઠવી ક્યાં સુધી,
મરજી   મુજબ   ક્યાં   બીડાય   છે  આં ખો?

-ડૉ. કલ્પેન્દુ વૈષ્ણવ

E mail :- kalpendu.vaishnav (at) gmail (Dot) com

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: